جعفر صادقی یونسی

مشاور و سر ممیز بین المللی سیستم های مدیریتی
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور راهبران تدبیر آریا
دکتری کاربردی مدیریت اجرایی DBA
کارشناس ارشد مدیریت ساخت و اجرا
کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری

//

خوش آمدید


مشخصات فردی:


نام و نام خانوادگی : جعفر صادقی یونسی

مشاور و سر ممیز بین المللی سیستم های مدیریتی

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور راهبران تدبیر آریاعنوان پایان نامه در مقطع کارشناسی : مطالعات پیش مهندسی و امکان سنجی و توجیه پذیری اقتصادی ، فنی و مالی تولید شمش فولادی در منطقه آزاد تجاری امیرآباد در شمال کشور

دارای تاییدیه مدرک معادل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری از سازمان سنجش آموزش کشور