جعفر صادقی یونسی

مشاور و سر ممیز بین المللی سیستم های مدیریتی
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور راهبران تدبیر آریا
دکتری کاربردی مدیریت اجرایی DBA
کارشناس ارشد مدیریت ساخت و اجرا
کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری

اطلاعات تماس - از این طریق با من ارتباط برقرار کنید.

دفتر مرکزی

در نقشه ی بالا میتوانید موقعیت مکانی دفتر مرکزی ما را مشاهده کنید.

موبایل : 09153238075
پست الکترونیکی : mr.jafar.sadeghi@gmail.com